ขอ firmware update ของ cloundTV T2A

โดย: jojo [IP: 27.145.236.xxx]
เมื่อ: 2016-10-10 19:42:04
ขอ firmware update ของ cloundTV T2A
#1 โดย: พิต [IP: 119.76.173.xxx]
เมื่อ: 2017-04-16 18:20:35
https://www.dropbox.com/s/243uozx7jznb6a2/a20_sugar_sun7i-DV7204-T2-tai_av-v2.0.1.25-1412251525.zip?dl=0

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,168,222