ขอ firmware update ของ cloundTV T2A

โดย: หนึ่ง [IP: 58.11.145.xxx]
เมื่อ: 2016-07-21 16:59:33
SN: 140500250612 ซื้อประมาณปลายปี 14

ส่งที่ phirun.su@yahoo.co.th

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,151,857