Himedia q1 ต่อ wifi. ดูวีดิโอกระตุก

โดย: Dee [IP: 171.5.81.xxx]
เมื่อ: 2015-06-13 13:53:09
Himedia q1 ต่อ wifi. ดูวีดิโอกระตุก ต้องต่อผ่านสายแลน แกไขยังไงครับ
#1 โดย: mac [IP: 171.99.165.xxx]
เมื่อ: 2015-07-12 13:33:16
อยากรุ้ด้วยเป็นเหมือนกันคับ test wifi speed ได้แค่ 3mb
แต่โทรศัพท์วางข้างกัน test ได้ 20กว่า mb

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,160,968